Gemeenten

Gedeelde (CO2) ambities

Veel gemeentes hebben de afgelopen jaren hun duurzame ambities kenbaar gemaakt. Die is vaak niet gering met een CO2-neutrale gemeente in 2020 als veel gehoord argument.

Maar hoe ben je in staat om die wens te realiseren in combinatie met de noodzaak om meer woningen te bouwen? Ewoning heeft daarvoor het antwoord. Doordat de woningen niet meer aangesloten hoeven te worden op het gasnet en de energie zelf wordt opgewekt gaat de milieubelasting per woning fors omlaag. Ewoningen kunnen zeer energiezuinig of energieneutraal worden gebouwd zonder gasaansluiting.

Op dit moment is Ewoning in gesprek met diverse gemeenten om projecten te gaan ontwikkelen waardoor de duurzame ambities van de gemeente beter kunnen worden gerealiseerd.

world

Ewoning ontwikkelt energiezuinige of energieneutrale woningbouwlocaties zonder gasaansluiting.

Heeft u interesse om samen met ons te onderzoeken op welke manier Ewoningen bij kunnen dragen aan het realiseren van uw CO2-ambitie? Neem dan contact met ons op. Wij gaan graag met u in gesprek op zoek naar de verschillende mogelijkheden.