Het concept

Wij realiseren woningen die zo ontworpen zijn dat u nauwelijks energiekosten meer heeft (energieneutrale of nul-op-de-meter-woning). Onze Ewoningen maken het mogelijk op een comfortabele en moderne manier te leven en toch zeer zuinig met grondstoffen om te gaan. Goed voor het milieu en uw portemonnee!

De Ewoningen worden ontworpen en gebouwd volgens het passiefhuis principe. Winddicht, koudebrugvrij en met kozijnen met triple beglazing. Stevige betonnen gevels, met de beste EPS isolatie en metselwerk voor de buitengevels. De beste bouwkundige en installatie- technieken worden toegepast om de Ewoningen zo energiezuinig mogelijk te maken.

Alle energie die in de Ewoning gebruikt wordt, is elektrische energie, er is dus geen gasaansluiting nodig. De elektrische energie kan worden opgewekt met zonnepanelen. Hiermee kunt u een energieneutrale of nul-op-de-meter-woning creëren.

Doordat de maandelijkse woonlasten fors omlaag gaan door het grotendeels wegvallen van de energiekosten, kunt u voor het kopen van een Ewoning wellicht ook meer geld lenen. Daarmee wordt de Ewoning voor een nog bredere doelgroep aantrekkelijk om te kopen en kunnen bijvoorbeeld starters ook eerder een hypotheek krijgen.

Ewoning maakt mooie én waardevaste woningen met minimale energielasten. En dat voor een verrassend lage prijs!’

Ewoning: wij bouwen zeer energiezuinige, energieneutrale of nul-op-de-meterwoningen

Energieneutraal, nul-op-de-meter of energieplus?

Een energieneutraal huis is iets anders als een nul-op-de-meter-woning. Bij een energieneutraal huis wordt de energie opgewekt die nodig is voor ventilatie, verwarming en warm water. Een nul-op-de-meter woning gaat uit van energieneutraal + een genormeerd gezinsgebonden gebruik. Wij hanteren hiervoor de NHG norm. Een nul-op-de-meter woning wekt zelf alle energie op die het verbruikt. Daarvoor worden tot op heden meestal gebruikt van zonne-energie. De berekening wordt dan gemaakt over de periode van 1 januari – 31 december. Met zonnepanelen is het in Nederland niet mogelijk om op ieder moment zelf de energie op te wekken die je gebruikt. De meeste energie verbruiken we in de winter, terwijl zonnepanelen vooral in het voorjaar en de zomer energie opwekken. In de zomer lever je dan stroom aan het energiebedrijf, in de winter neem je energie af. Lever je over een heel jaar gemeten minstens zoveel energie als je afneemt, dan heb je nul-op-de-meter.

Een energiepluswoning is een woning die meer energie opwekt dan gebruikt.

Principes passief bouwen

Een passief gebouw is extra goed geïsoleerd. De eerste winst zit immers in de warmte die in het stookseizoen wordt vastgehouden en niet verloren gaat.

Als er gebouwd wordt met zware materialen als steen of beton is het gewenst de massa van die materialen zo veel mogelijk binnen de isolatie te brengen. Die massa kan warmte opslaan en dat stabiliseert de temperatuur in het gebouw.

Passieve gebouwen zijn ademend. Door een bijzondere ventilatie-installatie  wordt steeds even veel verse lucht ingebracht als er vuile lucht wordt afgezogen. Daardoor kan de warmte van de verwarmde binnenlucht in het stookseizoen worden overgedragen aan de binnengebrachte frisse buitenlucht. Ewoning werkt veel met de Warmte Terug Win installaties van Brink.

WTW Renovent Exellent 400

WTW Brink Renovent Exellent 400

Een passief gebouw wordt indien mogelijk het liefst op het zuiden georiënteerd. Afwijken van 20 tot 30 graden van het zuivere zuiden zijn nog toegestaan. De zuid oriëntatie maakt benutting van gratis zonnewarmte in het stookseizoen mogelijk. Maar in de zomer is die zuid oriëntatie nog belangrijker om oververhitting te voorkomen. De zonnebaan heeft hiervoor een interessant ingebouwd regelmechanisme. In het zuiden staat de zon in de winter veel lager aan de hemel dan in de zomer. Daardoor kan de winterzon gemakkelijk binnen komen en kan ongewenste zomerzon gemakkelijk worden buiten gehouden. Een passief gebouw heeft grote ramen aan de zuidkant en veel kleinere ramen aan de noordkant.

Een passief gebouw heeft ook interne zonering. Dat wil zeggen dat ruimten waar warmte gewenst is aan de zuidkant liggen. Dat zijn: woonkamers, kinderkamers en dergelijk. Ruimten die warmte produceren of geen warmte nodig hebben liggen aan de noordkant. Dat zijn: keukens, trappenhuizen, bergplaatsen, garages en dergelijke.